ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Ρήγας Μελέτιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατερινίτσας Δημήτριος


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κατερινίτσας Αντώνιος


ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μωραΐτου Αναστασία


ΤΑΜΙΑΣ:
Κακαγής Σπυρίδωνας


ΕΦΟΡΟΣ:
Νάστος Παναγιώτης


ΜΕΛΗ:
Γκοσδής Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Ρούσσης Παναγιώτης